Våra kurser

Vi genomför varje år uppåt 100 utbildningsdagar med omkring 1 500 deltagare inom området kommunikation. Det sker i våra lokaler på Strandvägen, ute hos uppdragsgivaren eller på distans. Nedan finns en beskrivning av vårt utbud samt information om våra kommande öppna kurser.

Presentationsteknik

Med små förändringar kan du göra stor skillnad i din presentation eller pitch. Vi går igenom de 4 hörnstenar som krävs för att öka dina genomslagskraft; innehåll, personlighet, paketering och framförande. Stort fokus läggs på praktisk övning, handledning och återkoppling. Vårt mål är att du direkt efter kursen ska kunna omsätta det du lärt dig i skarpa lägen.

Samtalsmetodik

Varje dag genomför vi en rad olika typer av samtal. Det kan vara samtal mellan chef och medarbetare, kollegor emellan eller med en kund/klient. Ibland kan samtalen vara utmanande. Då kan det vara bra att ha hela samtalsverktygslådan på plats. Vi tar upp det bästa ur olika metoder, exempelvis MI och Lösningsbygande samtal. Du får konkreta tips och råd på förhållningsätt och hur du ska tackla olika situationer och personer i samtal.

Film som kommunikationsverktyg

Att producera rörligt, film, är ett mycket effektivt sätt att förmedla kommunikation på. Ofta tänker vi att film både är dyrt och tar tid att göra, men alla har tillgång till både en skärm och en studio i fickan. Vårt framtagna utbildningskoncept syftar till att du ska kunna göra film smartare och med större effekt. Konceptet är ett samarbete med CinemaNord.

Läs mer på:
cinemanord.se
fiafilm.se/utbildning/

Mötesteknik

Många av oss längtar efter givande och effektiva möten. Vi skulle gärna se att fler får uppleva det! I den här utbildningen går vi igenom förutsättningar och saker att tänka på om oavsett om mötet sker på plats och på distans. Du får konkreta metoder och verktyg att använda i dina möten samt stöd i att hantera eventuella besvärliga deltagare.

Medieträning

I väldigt många fall tjänar både du/din verksamhet, media och tittaren/lyssnaren på att du medverkar i media. Förutsättningen är att du är väl förberedd och påläst och verkligen svarar på medias frågor. Det är det vi bygger vår medieträning på. Vi går igenom villkor och förutsättningar för media idag, vad som är en nyhet och vad du bör tänka på när du kontaktar eller blir kontaktad av media.

Hållbarhet i praktiken

Parisavtal och agenda 2030 i all ära, men vad innebär det att praktiskt arbeta med hållbarhet utifrån ett kommunikationsperspektiv? En kurs där vi blandar föreläsning, worskhop, reflektioner, goda exempel och diskussioner. Vid varje kurstillfälle medverkar också en hemlig gäst på film, live eller på länk. Vår målsättning med kursen är att inspirera och öka de praktiska insatserna inom hållbarhet.

Kommunikativt ledarskap

Hur kan ett utvecklat kommunikativt ledarskap hjälpa dig i rollen som ledare, din arbetsplats och din verksamhet? Grunden i ett kommunikativt ledarskap är förståelse och öppenhet, både gentemot sig själv och andra. Konkreta verktyg är aktivt lyssnande, dialog och reflektion. Ett kommunikativt ledarskap skapar förutsättningar för ett klimat av psykologisk trygghet på arbetsplatsen – en grund för välmående och goda resultat.

Konflikthantering

När vi människor ska samarbeta är det inte en fråga om om konflikter uppstår utan när. Men vad är egentligen en konflikt? Vad kan ligga bakom och hur kan de hanteras? Vi går igenom modeller och teorier för att bättre kunna bena i och förstå konflikter. Detta skapar förutsättning för en effektiv hantering. Deltagarna får möjlighet att reflektera och dela erfarenheter kring tidigare eller pågående konflikter samt träna på konfliktsamtal med hjälp av kommunikativa verktyg.

Utbildning för utbildare – NYHET!

Denna utbildning riktar sig till dig som är utbildare, internt eller externt, och känner att du vill ha fler verktyg, säkerställa din kompetens och även få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi tittar närmare på utbildningsdesign. Hur AI påverkar dig som utbildare. Du kommer ges möjlighet att få återkoppling på din roll som utbildare och en stor dos av inspiration och möjlighet att träffa kollegor.

Informatörsutbildning

I mer än 15 år har vi utbildat och tränat föreläsare, kommunikatörer och informatörer för Svenskt Näringsliv, Pensionsmyndigheten, Trafikverket, Tele 2 m fl. Under denna 4-dagars utbildning får deltagaren verktyg för att bemästra olika situationer som kan uppstå med mottagare. Vi lär ut hur man bygger innehåll, skapar en röd tråd och hur man framför ett budskap. Deltagarna får grundläggande utbildning i kommunikationspsykologi samt träning i att framföra budskap framför kamera och inför en publik. Utbildningen avslutas med diplomering.

AI för praktiker

De flesta har rätt bra koll på AI i teorin vid det här laget, men färre använder det praktiskt i sitt arbete. Det vill vi ändra på. Vi ägnar hela dagen åt att praktiskt jobba med AI för att skapa text, bilder och film. Detta varvat med korta inpass om vad du behöver tänka på när vi skapar kommunikation med hjälp av AI. Som extra krydda får du en liten omvärldsspaning av de som ligger i framkant inom AI.

Skriva för olika medier

Trots att bild och film används alltmer är grunden för kommunikation fortfarande skriftlig kommunikation. Utan skrift kan vi inte googla, prompta, mejla eller skriva texter för olika medier. Den här kursdagen utgår från de texter du skriver i din vardag. Du får insikter och verktyg för att bli tydligare, mer kortfattad, men kanske framför allt, nå just din målgrupp.

Öppna kurser

Till våra öppna kurser kan vem som helst anmäla sig. Vår ambition är att skapa en grupp på samma nivå och som kan ha utbyte av varandra både under och efter kursen. När du gör en intresseanmälan, ej bindande, får du mer information om kursinnehåll, utbildaren och pris.

Presentationsteknik

Samtalsmetodik

Kommunikativt ledarskap

Nästa kursomgång: 25/4 samt 26/4 2024

Tack för att du visar intresse för våra kurser

Ange vilken kurs det gäller, antal deltagare och när i tid du vill gå så återkommer vi med mer information till dig inom kort vad gäller kursupplägg, utbildaren, pris m m.

Intresseanmälan är inte bindande!