Hållbarhet och integritet

Även om vi är ett litet företag har vi samma stora ansvar som andra. Vi vill bidra till att Sverige når Parisavtalet och blir en förebild gällande hållbarhet i världen. Vi har de senaste åren minskat vårt klimatavtryck med 50 procent och avser att fortsätta den resan.

HÅLLBARHET

Detta har vi gjort

 • Vi har installerat solceller på ett av våra kontor
 • Vi reser nästan uteslutande med tåg eller elbil 
 • Vi har minskat vår resursförbrukning
 • Vi stöttar initiativ och individer som arbetar med hållbarhet
 • Vi investerar överskott i branscher och verksamheter som gör ett så litet avtryck som möjligt eller som bidrar till en mer hållbar värld
 • Vi har ökat antalet distansmöten
 • Vi arbetar för att göra fysiska möten mer hållbara
 • Vi arbetar aktivt för att påverka våra leverantörer i en hållbar riktning
 • Vi försöker aktivt arbeta cirkulärt inom kommunikationsområdet för att spara tid, pengar och resurser. Vi källsorterar och återvinner kommunikationslösningar och idéer.

HÅLLBARHET

Vad vi vill göra ännu mer av

 • Ta fram verktyg och modeller för att mäta vårt avtryck som litet företag
 • Stötta individer och organisationer som arbetar med hållbarhet och inspirera fler att ”göra” hållbarhet
 • Öka vår andel av uppdrag och insatser som kan kopplas hållbarhet
 • Öka våra uppdragsgivares fokus och medvetenhet gällande hållbarhet när man beställer tjänster av oss

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy omfattar all informationshämtning (hemsida, kundregister, uppdrag m m) och lagring av data inom Agera Kommunikation. Detta är ett komplext område, vi är ett litet företag och integritet är något vi behöver jobba med tillsammans. Hjälp oss att bli bättre. Kontakta gärna vår ansvarige om du har tips & råd på hur vår integritetspolicy kan bli ännu bättre!

Varför behöver vi berätta vem vi är?
Genom att vara tydliga med hur ägandet ser ut, vilka vi är, vad vi gör och hur du kan få kontakt med oss kan vi leva upp till de lagar och regler som gäller kring informationshämtning och lagring av information. Vår webbadress är: www.agerakommunikation.se som ägs av Agera Kommunikation AB. Om du vill nå oss kan du skicka mejl på info@agerakommunikaton.se, ringa 08 – 568 498 98. Du kan besöka oss på Strandvägen 7 A i Stockholm. Ytterst ansvarig för integritetsfrågor på Agera Kommunikation är Marcus Höök.

Vad är en personuppgift?
All information som handlar om fysiska personer som kan identifieras är personuppgifter. Det spelar ingen roll om du är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs ytterligare information för att du ska kunna identifieras. Ett exempel på en personuppgift kan vara din jobbmejl där det framgår vad du heter och var du jobbar.

Varför behöver vi samla in och lagra personuppgifter?
Vårt motto är att samla in så lite information som möjligt. Lagra den på så få platser som möjligt. Att så få personer som möjligt ska ha access till informationen och att information inte lagras längre än nödvändigt. Vi har som rutin att radera personuppgifter om kontakten varit vilande mer än 12 månader.
Den information som lagras är namn, titel, arbetsplats, e-postadress och telefonnummer. Skälet till att den här informationen lagras är att vi ska kunna kontakta dig om våra tjänster, nyheter och annan information. Vi lagrar också adekvat information om uppdrag för att kunna bibehålla och utveckla vår service och kvalité.

Vi lagrar aldrig information om känsliga personuppgifter, t ex hälsouppgifter. Vi säljer aldrig data eller personuppgifter som vi samlat in till tredje part och är restriktiva med att vidareförmedla data eller utbyta data med tredje part. Eftersom vår utgångspunkt är att data är värdefullt, och förutom det självklara i att samtycke ska ges, ska det också vara mycket tydligt i vilka konskevenser detta innebär samt att den som lämnar ifrån sig data ska kompenseras för detta.

Vad krävs för samtycke?
Det krävs en aktiv åtgärd från dig för att samtycke ska vara giltigt. Man kan t ex inte skriva att om du inte gör något har du accepterat samtycke. När du ger samtycke ska det också tydligt framgå vad (vilken information som lagras och syfte med att den lagras) du ger samtycke till. Och inte nog med det. Även om du ger samtycke så får vi inte lagra vilken typ av information som helst om dig. Du ska få information (muntligt eller skriftligt) om varför vi lagrar den, vad som lagras, hur länge och vilka som har access till informationen. Det är först då som du gett samtycke. Ett samtycke har du också rätt att ”ta tillbaka”.

Var lagras och hur skyddas informationen?
Vi har Microsoft och Google som leverantörer för programvara och lagring. Ett av skälen till detta är att vi bedömer att det är en så säker och trygg plats som möjligt att lagra information på. Viss information har vi medvetet valt att lägga på externa hårddiskar som inte har kontakt med internet för att minska risken för att information ska spridas.

De aktörer som får tillgång till vår data är:
Microsoft – eftersom vi arbetar i Microsoft 365 miljö. Länk till integritetspolicy. https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement
Google – eftersom vi använder oss av Google cloud
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

För att skydda vår information har vi rutiner för att uppdatera aktuell programvara som skydd mot intrång. Vi använder tvåfaktors-autentisering och i vissa fall kryptering av information. Vi laddar ej ned filer från okända källor. Vi har rutiner för att ändra lösenord samt att endast medarbetare får använda våra datorer och mobiler. Alla medarbetare och underleverantörer får information och i vissa fall utbildning inom integritet och GDPR samt är bundna att följa våra riktlinjer i avtal.

Vad är en cookie/kaka?
En kaka är en textfil som vår webbplats vill spara på din dator. Den har till uppgift att lagra information om ditt besök på vår webbplats. Man ska dock inte blanda ihop en kaka med ett så kallat tillägg. I t ex bilder och filmer kan det finnas inbäddade filer som fungerar ungefär som en kaka, men där du inte får möjlighet att välja/välja bort tillägget. Vi försöker undvika sådana filer på vår hemsida.

Varför har vi cookies?
Enligt lag ska du ha möjlighet att acceptera eller välja bort kakor. Kakor är en funktion som samlar data om ditt besök på vår hemsida. Syftet med kakor är att underlätta ditt nästa besök hos oss och ger oss en möjlighet att förbättra innehållet så det matchar ditt behov.
Kakor gör att vi kan spara kontaktinformation till dig, dels för att göra nästa besök smidigare, dels för att vi ska kunna ta kontakt med dig igen efter besöket. Ett annat exempel på kaka är ”kom-ihåg-mig”. Det gör att när du nästa gång besöker sidan behöver du inte skriva in inloggningsuppgifter en gång till.

Om du inte vill att vi sparar ovanstående information när du besöker vår hemsida väljer du bort kakor. Det kan dock göra att du inte får access till vissa funktioner och tjänster, t ex när det krävs login.

Är det något jag ska tänka på om jag laddar ner något eller använder information jag fått från Agera?
Om du är kund eller leverantör till oss så kommer vi registrera personuppgifter. Eftersom vi bygger våra tjänster på tillit och förtroende utgår vi från att du inte sprider information du laddat ner från oss som bryter mot de överenskommelser vi har med dig. Det kan gälla både GDPR, upphovsrätt eller andra områden. Skulle du vara osäker på vad du får och inte får göra; kontakta oss först, innan du gör något!

Om något blir fel…
Även om vi gör allt vi kan för att skydda information kan det bli fel. Vi har då rutiner för att omgående analysera vad som hänt, varför det hänt, hur det har hänt och vem som drabbats. De som drabbats kontaktas samt att anmälan görs enligt de riktlinjer och lagar som finns. Vi kommer skyndsamt vidta åtgärder för att det som hänt inte ska ske igen.

Du kan begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Om du har några som helst frågor eller vill veta mer kontaktar du vår ansvarige för integritetsfrågor. Kontaktuppgifter finns i inledningen av denna policy.