Uppdrag & kunder

Vi har en verklig bredd i våra uppdrag. Exempel på kunder är Assa Abloy, Eskilstuna kommun, Handels, Tele 2, Linköpings Universitet, EasyPark, Exportkreditnämnden, IKEA, Svenskt Näringsliv, Försvarsmakten, H&M, Region Östergötland, Skanska, SEB, Vattenfall, Pensionsmyndigheten och Västerås Stad. Här följer några aktuella uppdrag som vi jobbar med just nu.

Aktuella uppdrag just nu

År 2022 firade föreläsningsturnén ”Det har blivit bättre” 10 år! Vi har haft förtroendet att rekrytera, utbilda, följa upp och kvalitetssäkra föreläsarna under alla dessa år. Även under 2024 kommer gymnasieelever få möjlighet att träffa våra inspirerande unga föreläsarförmågor och lära sig mer om ekonomi och om hur samhället fungerar. Och såhär säger elever själva om föreläsningen:

2008 fick vi förtroendet av Berghs School of Communication att genomföra vår första insats i deras regi. Vi har samarbetat med dem sedan dess och levererar bland annat uppdragsutbildningar inom presentationsteknik, samtalsmetodik, medieträning och kommunikativt ledarskap. Berghs har under flera år utsetts till världens bästa kommunikationsskola av juryn på kommunikationsbranschens eget event Cannes Lions.
Sedan 2019 arbetar Agera Kommunikation med kursledning på uppdrag av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Aktuella teman är konflikthantering och kommunikativt ledarskap. Enligt Ledarna kännetecknas det goda ledarskapet av tydlighet, delaktighet och dialog mellan medarbetare, chefer och arbetsgivare. Ledarnas vision är att alla ska ha en bra chef – något vi skriver under på och mer än gärna bidrar till att uppnå.
Åt Trafikverket har vi genomfört uppskattade kurser i Presentationsteknik och retorik sedan 2019. Det fysiska framträdandet är i fokus, men efter pandemin erbjuds även kurser digitalt. Vi har också jobbat med indiviudell talarträning för ledare inom Trafikverket.

Här levererar vi utbildning och utveckling inom området Samtalsmetodik & Bemötande, både på grundläggande och mer avancerad nivå. Samarbetet inleddes 2020 och fortsätter under hela 2024.

Audika är en av Sveriges största aktörer inom hörselrehabilitering. Vi bidrar med olika kommunikationsinsatser, alltifrån utbildning till stöd i den externa kommunikationen.